KOBIETY I ALKOHOL

W społeczeństwie (nie tylko polskim) bardzo mocno ugruntował się stereotyp, iż alkohol jest domeną mężczyzn. Tymczasem, pracując w Krakowskim Towarzystwie Medycznym, jesteśmy świadkami znacznego wzrostu ilości pań, zgłaszających się po pomoc w związku z doświadczaniem  problemu alkoholowego. To, jaka jest specyfika uzależnienia u kobiet i czy prawdą jest, że „kobieta pijąc tyle samo, co mężczyzna – pije więcej”, zostanie wyjaśnione poniżej.

Dlaczego kobiety sięgają po alkohol?

Powody, dla których kobiety sięgają po przysłowiowy „kieliszek”, jak można przypuszczać,  są odmienne niż u mężczyzn. Najczęstszą motywacją jest dla nich: chęć poprawy samopoczucia. Alkohol często stanowi dla nich również środek zaradczy na poradzenie sobie z: emocjami pojawiającymi się podczas przeżywania problemów rodzinnych, obawami budzącymi się w związku z postępującym wiekiem biologicznym oraz utratą atrakcyjności. W przeciwieństwie do mężczyzn, przedstawicielki „płci pięknej” wspominają również o istotności czynnika społecznego w sieganiu po wysokoprocentowe napoje (modzie na imprezy i spotkania ze współpracownikami przy alkoholu).

Jak piją kobiety?

Nie tylko motywacja, ale również forma picia alkoholu jest odmienna u kobiet i mężczyzn. Picie nadmierne lub zbyt częste w doświadczeniu kobiet wiąże się zazwyczaj
z poczuciem winy i wstydu. Związane jest to niejednokrotnie z rolą społeczną – „opiekunki domowego ogniska” – jaką od wielu lat narzuca się kobietom. W związku z tym, iż styl picia jest silnie uzależniony od reakcji społeczeństwa, kobiety-alkoholiczki zwykle decydują się na picie w samotności, na szybko, w tajemnicy przed znajomymi i rodziną. Często robią to w domu, ukrywając przed „światem zewnętrznym” wszystkie oznaki mogące sugerować problem – chowają butelki w miejscach „nieodwiedzanych” przez pozostałych mieszkańców, nabywają alkohol w różnych sklepach itp. Takie stwarzanie „pozorów trzeźwości” jest niezwykle zgubne i często tragiczne w skutkach – kobiety bowiem, ze względu na swoje biologiczne uwarunkowania, uzależniają się łatwiej i szybciej (specjaliści alarmują, iż proces tworzenia się nawyku alkoholowego może trwać czasem niecałe pół roku). Co więcej, zmiany w poziomie hormonów w trakcie cyklu miesięcznego oraz poczucie napięcia i poddenerwowania związane z PMS, są czynnikami sprzyjającymi w szukaniu przez kobiety środka zaradczego, jakim jest alkohol.

Alarmujące statystyki

  • do picia alkoholu co najmniej raz w tygodniu przyznaje się co 3 pijący mężczyzna, a tylko co 7 pijąca kobieta;
  • najczęstszymi trunkami, po które sięgają kobiety jest piwo i wino;
  • ze statystyk policyjnych wynika, iż w roku ubiegłym 5,1 tys. kobiet zostało zatrzymanych w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego „pod wpływem”, 162 kobiety próbowały popełnić samobójstwo z tego samego powodu, a 60 z nich się to udało;
  • picie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnione wśród kobiet rozwiedzionych lub pozostających w separacji w grupie wiekowej 26 – 34 lata;
  • picie alkoholu jest bardziej rozpowszechnione wśród kobiet rasy białej, ale wystąpienie przypadków intensywnego picia jest bardziej rozpowszechnione wśród kobiet rasy czarnej.

Pomoc i terapia…

Z powodu alkoholizmu umiera czterokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Wiąże się to w dużej mierze z różnicami w metabolizmie tej substancji u obu płci – po spożyciu takiej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi kobiety jest o 40% wyższe niż u mężczyzny. Zatem negatywne konsekwencje picia występują u pań częściej i w większym nasileniu. Warto jednak zauważyć, że kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na terapię – z jednej strony łatwiej im przyznać się do słabości, z drugiej strony szybciej zauważają negatywne konsekwencje nadmiernej obecności alkoholu w ich życiu zawodowym i osobistym.

Niemniej należy być świadomym, iż wychodzenie z uzależnienia jest procesem niezwykle trudnym i długotrwałym. Dlatego w sukcesywny proces leczniczy powinna być zaangażowana nie tylko osoba uzależniona, ale również jej najbliższe środowisko (rodzina, znajomi). Pomoc można znaleźć wszędzie – w poradniach, grupach wsparcia, czy centrach terapii uzależnień. Jeżeli uważasz, że Ty sama lub bliska Ci osoba może borykać się z problemem alkoholowym, nie zwlekaj – umów się na konsultację ze specjalistą terapii uzależnień. W Krakowskim Towarzystwie Medycznym znajdziesz wielu kompetentnych terapeutów, których celem nadrzędnym jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Masz problem z uzależnieniem? Skontaktuj się:
dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Telefon kontaktowy: 603 654 483
Adres do wysyłania zgłoszeń: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl