Picie kontrolowane

Leczenie uzależnienia od alkoholu poprzez tak zwane „picie kontrolowane” polega na wprowadzeniu ograniczeń ilościowych w spożywaniu alkoholu oraz określeniu warunków, w których jego spożycie jest dopuszczalne. Chodzi o racjonalną kontrolę nieracjonalnych działań chorego organizmu. Przykładem takich zasad wyznaczonych w trakcie terapii może być zakaz picia w pracy, nawet w przypadku uroczystości, gdzie serwowany jest alkohol, albo dopuszczenie spożywania alkoholu tylko podczas świąt rodzinnych.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi pozwala nam lepiej dopasować indywidualną terapię do konkretnego przypadku. Poprzez „picie kontrolowane” pomagamy poradzić sobie z chorobą alkoholową na różnych jej etapach. Ograniczenie alkoholu może być dobrym sposobem na zatrzymanie rozwoju choroby, zanim zacznie rujnować człowiekowi życie. Nie ma formy leczenia, która byłaby skuteczna w przypadku każdego pacjenta – ten truizm dotyczy zwłaszcza tej metody.

Decyzja o rozpoczęciu terapii jest zawsze pierwszym krokiem na drodze do leczenia alkoholizmu. Nie chodzi wyłącznie o proces wychodzenia z uzależnienia. Mniej więcej co trzecia osoba podejmująca próbę „picia kontrolowanego” osiąga tą metodą satysfakcjonujące dla siebie rezultaty. Dlatego warto mieć przy sobie profesjonalną pomoc przy podejmowaniu decyzji o wyborze terapii, aby obrać możliwie najlepszą drogę do wolności od alkoholu. Staramy się zawsze indywidualnie dobrać rozwiązania do konkretnej osoby i jej konkretnej sytuacji.

Bardzo często zachowanie kontroli okazuje się być trudniejsze, niż całkowita abstynencja. Na pewnym etapie pacjenci często dochodzą do wniosku, że łatwiej będzie zrezygnować z alkoholu, niż próbować kontrolować picie. Konieczne jest wtedy wyznaczenie nowych celów terapeutycznych. Po rozpoczęciu leczenia tą metodą konieczne jest profesjonalne wsparcie. W przeciwieństwie do innych form wychodzenia z nałogu alkoholowego, tej terapii nie da się zakończyć sukcesem bez profesjonalnej pomocy.
Jeśli zastanawiasz się, czy problem alkoholizmu Cię dotyczy, czy „picie kontrolowane” jest dla Ciebie – zapraszamy do kontaktu, aby wspólnie określić skalę problemu i możliwe drogi rozwiązania.

Masz problem z uzależnieniem? Skontaktuj się:
dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Telefon kontaktowy: 603 654 483
Adres do wysyłania zgłoszeń: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl