Projekty zrealizowane oraz realizowane

W 2015 roku:

W 2014 roku:

 

Starsze projekty

  • „Profilaktyka przemocy seksualnej w rodzinie”
  • „Trening umiejętności rodzicielskich dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, DDA”
  • „Program szkoleniowy dla pedagogów i psychologów z zakresu zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży”
  • „Program szkoleniowy dla pedagogów i psychologów z zakresu zapobiegania przestępczości i agresji wśród dzieci i młodzieży”
  • „Realizacja samopomocowych inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez stworzenie warunków dla utworzenia Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
  • „Szkoła trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych”
  • „Projekt programu szkoleniowego: Metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi: „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych” – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Projekt realizowany jest w latach 2012-2014.