Test uzależnienia od Internetu

TEST DIAGNOZOWANIA UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

  1. Czy czuje się Pan/i zaabsorbowany/a internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyśla o odbytych sesjach internetowych i nie może się Pan/i doczekać kolejnych sesji?
  2. Czy odczuwa Pan/i potrzebę zwiększania ilości czasu spędzanego przy internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
  3. Czy podejmował/a Pan/i wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?
  4. Czy odczuwał/a Pan/i wewnętrzny niepokój, miał/a nastrój depresyjny albo był/a rozdrażniony/a wówczas, kiedy próbował/a Pan/i ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?
  5. Czy zdarza się Panu/i spędzać przy internecie więcej czasu niż pierwotnie Pan/i planował/a?
  6. Czy kiedykolwiek ryzykował/a Pan/i utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie?
  7. Czy kiedykolwiek skłamał/a Pan/i swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia swojego nadmiernego zainteresowania internetem?
  8. Czy używa Pan/i internetu w celu ucieczki od problemów albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

 *Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na 5 pytań wskazuje na uzależnienie od internetu.

Jeżeli problem dotyczy Ciebie lub osoby Ci bliskiej nie zwlekaj, tylko zgłoś się po poradę do specjalistycznej placówki terapii uzależnień. Znajdziesz tam kompetentne osoby, które mogą Ci pomóc.