Test uzależnienia od zakupów

KWESTIONARIUSZ SAMODZIELNEGO DIAGNOZOWANIA PROBLEMU NADMIERNEGO KUPOWANIA

  1. Czy zdarza się Panu/Pani dokonywać zakupów po to, aby poradzić sobie z samotnością i złym samopoczuciem?
  2. Czy zakupienie czegokolwiek, co jest Panu/Pani potrzebne bądź nie, powoduje krótkotrwały stan podniecenia/zadowolenia/”haju”?
  3. Czy zdarza się Panu/Pani kupować przedmioty, na które Pana/pani nie stać, tylko dlatego, ponieważ uważa Pan/Pani, że zasługuje na to, aby być dla siebie dobrym/ą?
  4. Czy dokonując dużych zakupów i płacąc kartą kredytową osiąga Pan/Pani szybko zadowolenie, a jednocześnie odsuwa Pan/Pani w czasie mniej przyjemne konsekwencje swojego postępowania?
  5. Czy demonstruje Pan/Pani czasami jeszcze inne zachowania spotykane u osób uzależnionych, np. jada Pan/Pani nadmiernie, żeby opanować poczucie pustki albo nadużywa alkoholu, kiedy jest Pan/Pani zestresowany/-a smutny/-a?
  6. Czy dokonując zakupów miewa Pan/Pani poczucie winy albo „łapie się” na tym, że niestety znowu powtórzyło się takie zachowanie?
  7. Czy większość zakupów dokonuje Pan/Pani w samotności, traktując to jako swoje „tajne” grzeszne zachowanie?
  8. Czy Pana/Pani nadmierne wydatki mają negatywny wpływ na Pana/Pani życie? Czy zdarza się, że Pana/Pani karty kredytowe osiągają bardzo wysokie zadłużenia i na koniec miesiąca są trudności ze znalezieniem pieniędzy na zakup rzeczy naprawdę potrzebnych?
  9. Czy zdarza się Panu/Pani dokonywanie impulsywnych zakupów kosztem ograniczania wydatków na rzeczy naprawdę potrzebne?

*Im więcej odpowiedzi „Tak”, tym bardziej nasilony problem zakupoholizmu.

Jeżeli problem dotyczy Ciebie lub osoby Ci bliskiej nie zwlekaj, tylko zgłoś się po poradę
 do specjalistycznej placówki terapii uzależnień. Znajdziesz tam kompetentne osoby, które mogą Ci pomóc.