Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu (popularnie zwane alkoholizmem) należy jednocześnie do grupy uzależnień fizjologicznych i psychicznych. Mechanizm jego powstania nie jest do końca jasny, ale zawsze wiąże się z długotrwałym nadużywaniem alkoholu. Dziś alkoholik to nie tylko człowiek, który systematycznie się upija lub wcale nie trzeźwieje, bo kolejny dzień zaczyna od butelki. Współczesny alkoholizm coraz częściej przybiera maskę „przyzwyczajenia” – systematycznego sięgania po alkohol, aby się rozluźnić. Jest to równie niebezpieczne. Często przez ten niepozorny nawyk uzależnienie rozwija się nie wzbudzając niepokoju.

Jeśli w ciągu ostatniego roku wystąpiły u Ciebie trzy spośród objawów opisanych poniżej, lub któryś z objawów bardzo Cię niepokoi, powinieneś skontaktować się z terapeutą:
1. nieodparta chęć spożycia alkoholu
2. utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu (przełamywanie własnych postanowień co do okoliczności, ilości, czasu; picie w pracy, jazda samochodem pod wpływem alkoholu)
3. Obniżenie samopoczucia na skutek abstynencji (lub inne niepokojące objawy odstawienia)
4. Stopniowe zwiększanie ilości spożywanego alkoholu
5. Zaniedbanie innych przyjemności, zainteresowań lub obowiązków, na rzecz lub na skutek spożywania alkoholu
6. Drastyczna zmiana zachowania po alkoholu (w szczególności zmiana zachowań seksualnych lub podejmowanie działań nielegalnych)
7. Luki w pamięci spowodowane nadużywaniem alkoholu
8. Niezaprzestanie picia pomimo oczywistych negatywnych dla zdrowia skutków dotychczasowego nadużywania alkoholu

Według badań National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism z 2007 roku osoby nadużywające alkoholu można podzielić na pięć podtypów: alkoholicy funkcjonalni (20%), młodzi dorośli (32%), młodzi antyspołeczni (21%), osoby w średnim wieku cierpiące na zaburzenia psychiczne (19%), ciężki alkoholizm chroniczny (9%). Tylko ta ostatnia grupa odpowiada stereotypowemu postrzeganiu osoby uzależnionej. Niektórzy badacze twierdzą, że nawet 75% alkoholików, to alkoholicy wysokofunkcjonujący.

Dlatego tak ważne jest aby nie bagatelizować swojego niepokoju i wcześnie skonsultować się z osobą doświadczoną, która rozwieje nasze wątpliwości i zasugeruje jak uniknąć eskalacji problemu.

Masz problem z uzależnieniem od alkoholu? Skontaktuj się:
dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Telefon kontaktowy: 603 654 483
Adres do wysyłania zgłoszeń: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl