Uzależnienie od internetu, komputera i gier komputerowych

O uzależnieniu od Internetu i Komputera możemy mówić w kontekście uzależnień behawioralnych, polegających na nadmiernych interakcjach człowieka z przedmiotem. Mogą one przybierać formę bierną (np. ogladanie filmów na stronach internetowych) lub aktywną (np. granie w gry na komputerze). Zawierają one zazwyczaj elementy wywołujące oraz wzmacniające, które przyczyniają się do utrwalenia uzależnienia.

W chwili obecnej odnaleźć można różne definicje uzależnienia od Internetu. Jedną z lepiej znanych jest definicja Patologicznego Używania Internetu (Pathological Internet UseDisorder) Goldberga. Odnosi się ona do „sytuacji, w których ludzie nadużywają internetu i to nadużywanie wywołuje u nich dystres, jednocześnie mając znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej”.

Uzależnienie od Internetu zalicza się do kategorii zaburzeń nawyków i popędów (impulsów) oraz innych, nieokreślonych zaburzeń. Jeżeli w okresie ostatniego roku dostrzegłeś / dostrzegłaś u siebie lub bliskiej osoby co najmniej 3 z poniższych objawów – warto zgłosić się do specjalisty:

silna potrzeba lub przymus korzystania z Internetu, osłabienie kontroli nad powstrzymywaniem się od korzystania z Internetu oraz nad długością spędzania czasu w Sieci,
występowanie niepokoju, rozdrażnienia, czy gorszego samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do Sieci,
spędzanie coraz większej ilości czasu w Internecie celem uzyskania zadowolenia lub dobrego samopoczucia, które poprzednio osiągane było w znacznie krótszym czasie,
postępujące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności, dotychczasowych pasji i zainteresowań na rzecz Internetu,
korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych następstw (zaniedbanie obowiązków w pracy, zaniedbanie obowiązków rodzinnych, „zarywanie nocy” w związku ze spędzaniem czasu w Internecie itp.).
Powstanie uzależnienia jest procesem, w którym można wyróżnić pewne etapy rozwoju. Najbardziej znane 3 fazy uzależnienia od Internetu zostały wyróżnione przez K. Young:
1. ZAANGAŻOWANIE – kiedy użytkownik poznaje możliwości i zasady funkcjonowania sieci, uruchamia komputer w konkretnym celu: pozyskaniu informacji, odebraniu poczty, opracowaniu materiału potrzebnego do pracy lub nauki; towarzyszy temu pewna fascynacja, ale i ostrożność;
2. ZASTĘPOWANIE – kiedy korzystanie z komputera staje się regularne, a czas dotychczas poświęcany na inne zajęcia lub towarzyskie spotkania jest ograniczany lub przeznaczany na siedzenie przed ekranem;
3. UCIECZKA – pojawia się w momencie, gdy w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu osoba doświadcza dezorganizacji rytmu dnia, dopuszcza się zaniedbań w sferze szkolnej, zawodowej lub społecznej (rodzina i przyjaciele), dostrzega problem, lecz nie umie sobie z nim poradzić. Na tym etapie spędzanie czasu w Sieci pozwala osobie zapomnieć o problemach i stanowi ucieczkę (pozorną) od nich.

Brak prośby o wsparcie i pomoc na etapie „Ucieczki” może doprowadzić do naprawdę bardzo bolesnych konsekwencji. Ze względu na zaniedbania pojawiają się różnego rodzaju kryzysy: rozstania, rozwody, utrata pracy, problemy zdrowotne itp. Nie warto zatem bagatelizować problemu – na reakcję nigdy nie jest „za późno”.

Masz problem z uzależnieniem od Internetu, komputera lub gier? Skontaktuj się:
dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
Telefon kontaktowy: 603 654 483
Adres do wysyłania zgłoszeń: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl