Cyberseks

Cyberseks jest zjawiskiem stosunkowo nowym, często budzącym wątpliwości i kontrowersje. 

Zobacz więcej

Wysokofunkcjonujący alkoholicy

Oznacza to osobę uzależnioną od alkoholu, ale stanowiącą zupełne przeciwieństwo stereotypowego alkoholika. 

Zobacz więcej

Uzależnienie od telefonu komórkowego

Uzależnienie od telefonu komórkowego zaliczane jest do kategorii uzależnień behawioralnych. 

Zobacz więcej

Uzależnienie od kupowania

Kompulsywne kupowanie zalicza się do tzw. nowych uzależnień o charakterze behawioralnym.

Zobacz więcej

Uzależnienie od jedzenia

Czasem objadanie się jest tylko objawem głębszych lub poważniejszych problemów. 

Zobacz więcej

Uzależnienie od gier, komputera i internetu

Mogą one przybierać formę bierną (np. ogladanie filmów na stronach www) lub aktywną (np. granie w gry na komputerze). 

Zobacz więcej

Uzależnienie od hazardu

Kiedy granie w gry hazardowe zaczyna przybierać formę patologiczną i staje się realnym problemem?

Zobacz więcej

Uzależnienie od dopalaczy

Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające w swoim składzie substancje psychoaktywne. 

Zobacz więcej

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu należy jednocześnie do grupy uzależnień fizjologicznych i psychicznych. 

Zobacz więcej

Stres

Stres może mieć charakter patologiczny: ostra reakcja na stres, przewlekły stres, oraz zespół stresu pourazowego.

Zobacz więcej

Seksoholizm

Sygnałem, świadczącym o tym, iż podejmowane zachowanie stanowi problem, jest powielanie się wzorca bezsilności i braku kontroli.

Zobacz więcej

Pracoholizm

Termin „pracoholizm”, oznaczający przymus pracy i przejawiający się w poświęcaniu jej dużej ilości czasu.

Zobacz więcej

Kobiety i alkohol

Powody, dla których kobiety sięgają po przysłowiowy „kieliszek”, jak można przypuszczać,  są odmienne niż u mężczyzn.

Zobacz więcej

Picie kontrolowane

Leczenie uzależnienia od alkoholu poprzez tak zwane „picie kontrolowane” polega na wprowadzeniu ograniczeń ilościowych.

Zobacz więcej

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie najczęściej definiowana jest jako „zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny.

Zobacz więcej

Współuzależnienie

Współuzależnienie nie jest chorobą – jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej.

Zobacz więcej

DDA

Dorosłe dzieci alkoholików – to powszechnie stosowany sposób określania cech funkcjonowania psychospołecznego.

Zobacz więcej

Chcesza się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!