W dobie internetu i intensywnego rozwoju nowych technologii kwestia dostępu
do wszelkiego rodzaju informacji i treści nie stanowi większego problemu. Ma to oczywiście swoje plusy, takie jak wgląd do olbrzymiej ilości danych w krótkim okresie czasu. Jednocześnie pamiętać należy również o zagrożeniach, które mogą być z tym związane. Jedym z nich jest zjawisko „cyberseksu”, mający (jak wszystko inne) potencjał uzależniający.

Badacz tego fenomenu – Patrick Carnes – podzielił cyberseks na następujące kategorie:

Korzystanie z treści pornograficznych, zasobów audio, wideo i treści pisanych

Dostępna w internecie pornografia charakteryzuje się, podobnie jak w świecie realnym, dużą różnorodnością form. Jedno z największych niebezpieczeństw stanowi tutaj kwestia weryfikacji, kto z danych zasobów może korzystać lub nie. W sieci bardzo trudno jest wymóc przestrzeganie wielu ograniczających działalność pornograficzną praw
i przepisów – w tym chociażby kwestię wieku odbiorcy, dla którego dane treści mogą być dostępne do wglądu.

Alternatywne miejsca akcji dla cyberseksu

W ostatnim czasie powstaje coraz więcej stron internetowych służących tworzeniu sieci kontaktów międzyludzkich, takich jak: portale społecznościowe, internetowe biura matrymonialne, czaty i konwersacje online. Rozwój nowych technologii w kierunku tworzenia przenośnych urządzeń elektronicznych również umożliwia korzystanie z cyberseksu w dowolnym miejscu
i czasie.

Wymarzony partner dostępny w czasie rzeczywistym

Kolejna forma cyberseksu realizuje się w tak zwanym czasie rzeczywistym – przy czym czas jest jedynym prawdziwym aspektem kontaktu między osobami – bez wzajemnej fizyczności, obecności, możliwości kontaktu osobowego.

Programy multimedialne

Wynalezienie niezwykle zaawansowanych technicznie systemów multimedialnych pozwala każdemu odtwarzać filmy dla dorosłych, przeglądać na właśnym komputerze aktualne wydania pism pornograficznych czy też uczestniczyć
w grach posiadających pierwiastek seksu.

Badania dotyczące zjawiska cyberseksu pozwoliły na wyróżnienie 3 kategorii osób wykorzystujących internet do celów związanych z seksem:

Osoby wykorzystujące zawarte w sieci materiały o treści seksualnej do celów rekreacyjnych – dla rozrywki lub z ciekawości – nie kwalifikuje się ich do grupy osób mających problem.

Osoby na granicy ryzyka, u których nie rozwinęłyby się problemy z zachowaniami seksualnymi online, gdyby nie miały one dostępu do internetu. Osoby te wykorzystują sieć do celów związanych z czynnościami seksualnymi przez ograniczoną ilość czasu, nie zaniedbując jednocześnie swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych. W tej grupie istnieje jednak ryzyko, że w miarę upływu czasu te systematyczne zachowania mogą nabrac charakteru kompulsywnego.

Osoby wykazujące kompulsywne zachowania wskutek patalogicznych skłonności – internet często zaczyna stanowić jedyne źródło bodźców seksualnych służących realizacji potrzeb seksualnych. Jednocześnie możemy tu obserwować czynniki takie jak: izolację, fantazje, anonimowość i przystępność, które wchodzą w interakcje
z określonymi cechami osobowości. W konsekwencji prowadzi to do wzrostu intensywności korzystania z internetu w celu zaspokajania seksualnego popędu,
aż do poziomu w którym kontrola nad tymi zachowaniami staje się trudna, a czasami nawet niemożliwa.

Cyberseks jest zjawiskiem stosunkowo nowym, często budzącym wątpliwości i kontrowersje. Jeżeli nurtują Cie pytania z nim związane, masz wątpliwości, obawy lub chciałbyś zaczerpnąć pewnej dozy informacji – najlepszym sposobem jest kontakt ze specjalistą terapii uzależnień. Uzyskasz wóczas wiedzę, która jest nie tylko rzetelna i sprawdzona, ale również jest poparta praktyką zawodową.

Chcesz się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!