Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

w ramach programu „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

OGŁOSZENIE O PROJEKCIE
METODY PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD INTERNETU

aktualna oferta

Szanowni Państwo,

zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu.

Warunki uczestnictwa:

  • wyrażenie gotowości do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie;
  • przesłanie do organizatora szkolenia zgłoszenia z opisem doświadczenia zawodowego, lub zaświadczenia o uczestnictwie w programie certyfikacyjnym;
  • przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub zajmujących się realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze.

Program obejmuje 30 godziny zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń:
19-21 sierpnia lub 23-25 września

Prowadzący:

  • dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
  • mgr Jarosław Bugaj – psychoterapeuta, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Miejsce szkolenia:  ul. Celna 9, Kraków

Telefon kontaktowy: 603 654 483

Adres do wysyłania zgłoszeń: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Prosimy o zatytułowanie maila: Zgłoszenie – Metody profilaktyki Internet – (imię i nazwisko)

KOSZT: 103,13 zł – numer konta: 28 1140 2004 0000 3902 7620 9343

W tytule przelewu prosimy wpisać „Szkolenie z zakresu uzależnienia od Internetu” i dane uczestnika

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA NOCLEGÓW ANI WYŻYWIENIA

Pliki do pobrania:

Dodatkowo należy dołączyć:
1. Ksero dyplomu potwierdzającego wykształcenie
2. Ksero certyfikatu
3. Zaświadczenie z miejsca pracy o doświadczeniu w obszarze uzależnień

Formularz wraz z załącznikiem proszę przesłać na: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl
Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia i profilaktyki uzależnień, które świadczą usługi bezpłatne oraz długość stażu pracy w tej branży.

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl