Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

W okresie od lipca do września 2014 r w Hotelu Sport Bażantowo w Katowicach odbyło się szkolenie pt: „Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” zorganizowane w ramach programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależniania od substancji psychoaktywnych” zrealizowane przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne. Projekt finansowany był ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Szkolenie adresowane było do specjalistów terapii uzależnień, lekarzy oraz realizatorów programów profilaktycznych. W kursie uczestniczyły 33 osoby z całej Polski.

Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie prowadzili:

dr Lidia Godzwon- certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień
mgr Jarosław Bugaj- psychoterapeuta, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl