PROJEKT SZKOŁA TRENERÓW

Szkoła trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W okresie od maja 2015 do marca 2016 Krakowskie Towarzystwo Medyczne zrealizowało projekt szkoleniowy Szkoła trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych
finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program przeznaczony był dla  realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia do uczestnictwa w szkole trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji osób związanych z ochroną zdrowia, w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

Program szkoły obejmował 162 godziny zajęć warsztatowo -wykładowych.

W szkoleniu wzięło udział 31 osób.

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl