PROJEKT TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie terapeutycznym dla osób pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu.
Program stanowi dopełnienie oferty leczenia odwykowego, dostępnej w Województwie Małopolskim, dla osób posiadających zameldowanie
w powiecie:

KRAKOWSKIM
* CHRZANOWSKIM
* GORLICKIM
* LIMANOWSKIM
* NOWOSĄDECKIM
* TARNOWSKIM
* MYŚLENICKIM
* NOWOTARSKIM
* OLKUSKIM
* OŚWIĘCIMSKIM
oraz w Krakowie.

Program adresowany jest do osób, które już doświadczają różnego rodzaju negatywnych konsekwencji nadużywania alkoholu bądź w przeszłości konsekwencji takich doświadczyły.

Zapraszamy osoby:
– których wzorzec picia w momencie zgłoszenia się do programu kwalifikuje się do postawienia diagnozy picia szkodliwego. Zakładane cele programu w przypadku tych osób dotyczą w szczególności trwałej zmiany wzorca picia na mniej szkodliwy, oraz wzrostu poziomu satysfakcji z życia codziennego poprzez rozwój różnego rodzaju kompetencji.
– których wzorzec picia w momencie zgłoszenia się do programu kwalifikuje się do postawienia diagnozy zespołu uzależnień od alkoholu. Celem programu w przypadku tych osób jest wydobycie i utrzymanie motywacji do zaprzestania picia oraz podjęcie leczenia odwykowego
w jednej z placówek w regionie.
– osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły terapię. W tym przypadku, zasadnicze cele oddziaływań będą dotyczyć zmniejszenia ryzyka wystąpienia nawrotu picia, oraz rozwoju różnego rodzaju umiejętności służących utrzymaniu abstynencji od alkoholu i zwiększenia satysfakcji z życia codziennego, w tym różnego rodzaju kompetencji społecznych.

Zadania te zrealizowane będą poprzez odpowiednio ustrukturowane spotkania indywidualne oraz grupowe w poradni przy ulicy Batorego 19 w Krakowie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu :
+48 603 654 483
Email: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Rejestracja czynna w dniach:
poniedziałek 14:00 – 18:00
wtorek 14:00 – 18:00
środa 9:00 – 13:00
PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl