Aktualne projekty

Projekty na 2018 rok w przygotowaniu.

Ciekawe propozycje lub zapotrzebowanie na projekty związane z terapiami uzależnień na 2018 i 2019 rok proszę zgłaszać:

Lidia Godzwon tel. 603 654 483 ,
https://krakowskietowarzystwomedyczne.pl
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl