SPOTKANIE INFORMACYJNE SZKOLA TRENERÓW

Spotkanie informacyjne nt. projektu

Centrum Psychoterapii Uzależnień Behawioralnych oraz Szkoła Trenerów”

6 września 2015 r, godz. 9.00 | Hotel Batory, Kraków, ul Sołtyka 19

Plan spotkania:

  1. Przywitanie uczestników (Prezes Zarządu Stowarzyszenia)
  2. Informacja o programie i projekcie (Koordynator Projektu)
  3. Postępy w realizacji projektu (Koordynator Projektu)
  4. Kompleksowe podejście do problemu uzależnień behawioralnych – dyskusja (Prezes Zarządu Stowarzyszenia)

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl