Stres jest nieuniknioną częścią naszego życia. Zdrowa reakcja organizmu na sytuację stresową mobilizuje, pozwala się skupić i lepiej zadziałać. Jednak konkretny poziom stresu, który działa mobilizująco, jest cechą indywidualną. Na pewno można stwierdzić, że stres może mieć charakter patologiczny przynajmniej w trzech przypadkach: ostra reakcja na stres, przewlekły stres, oraz zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD).

W pierwszym przypadku występować może paraliżujący strach lub oszołomienie, które uniemożliwiają reakcję w sytuacji stresowej. Często w przeciągu kilku dni od sytuacji stresowej można zaobserwować obniżenie samopoczucia, drażliwość, a nawet pobudzenie lub stany lękowe. Jeśli w ciągu kilku dni objawy nie ustępują, należy skonsultować się ze specjalistą, ponieważ tak silny stres może prowadzić do samobójstwa, lub rozwoju depresji.

Drugi przypadek to przewlekłe działanie czynnika stresogennego, które również może prowadzić do bardzo poważnych skutków. Czynniki powodujące zaburzenia mogą być z pozoru błahe, trudne do określenia. Popularna anegdota dobrze ilustruje istotę problemu.

Profesor Psychologii na początku wykładu napełnił szklankę do połowy wodą, podniósł ją wysoko i powiedział: Nie będę pytał, czy jest pusta, czy pełna. Jak uważacie, jest ciężka, czy lekka? – Po chwili dodał – Teraz jest lekka, ale za godzinę? Będzie ciężarem nie do udźwignięcia. Dokładnie tak jest ze stresem.

Długotrwały stres to zjawisko bardzo negatywnie wpływające nie tylko na jakość życia, ale także wykazuje silną korelację z zapadalnością na choroby. Jedną z najczęstszych komplikacji nieleczonego długotrwałego stresu (obok otyłości, nowotworów i innych) są zaburzenia depresyjne. W przypadku nieuniknionych czynników stresogennych adaptacja do nowej sytuacji powinna nastąpić w ciągu kilku miesięcy do dwóch lat. Warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty. Jeśli po tym czasie wciąż występują objawy, konieczne jest leczenie.

Ostatnim rodzajem patologicznej reakcji na stres jest Zespół Stresu Pourazowego, czyli PTSD – niesłusznie kojarzone wyłącznie z problemem wojskowych. Zaburzenia tego typu mogą wystąpić u każdego wystawionego na działanie silnego stresu związanego z poczuciem zagrożenia życia. PTSD dotknęło co trzeciego amerykańskiego weterana wojny wietnamskiej, ale także co drugiej osoby ocalonej ze zbiorowych katastrof, co trzeciej ofiary przemocy lub gwałtu, również u czterech na pięciu więźniów politycznych doświadczających długotrwale tortur. Bardzo dobrze obrazuje to stwierdzenie opisujące żołnierzy, którzy „choć są w domu, nigdy do końca nie wrócili z wojny”.

Powstałe w tych traumatycznych okolicznościach skojarzenia i wzorce zachowań muszą zostać przepracowane. Warto podjąć profesjonalne leczenie, ze względu na różnorodność metod, które ma do zaoferowania współczesna psychologia, oraz na postępujące zrozumienie problemu. Osoby, które podjęły terapię nawet po wielu latach, wreszcie odczuwają poprawę jakości swojego życia.

Chcesz się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!