Uzależnienie
od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu (popularnie zwane alkoholizmem) należy jednocześnie do grupy uzależnień fizjologicznych i psychicznych. Mechanizm jego powstania nie jest do końca jasny, ale zawsze wiąże się z długotrwałym nadużywaniem alkoholu. Dziś alkoholik to nie tylko człowiek, który systematycznie się upija lub wcale nie trzeźwieje, bo kolejny dzień zaczyna od butelki. Współczesny alkoholizm coraz częściej przybiera maskę „przyzwyczajenia” – systematycznego sięgania po alkohol, aby się rozluźnić. Jest to równie niebezpieczne. Często przez ten niepozorny nawyk uzależnienie rozwija się nie wzbudzając niepokoju.

Jeśli w ciągu ostatniego roku wystąpiły u Ciebie trzy spośród objawów opisanych poniżej, lub któryś z objawów bardzo Cię niepokoi, powinieneś skontaktować się z terapeutą:

Nieodparta chęć spożycia alkoholu

Stopniowe zwiększanie ilości spożywanego alkoholu

Drastyczna zmiana zachowania po alkoholu (w szczególności zmiana zachowań seksualnych lub podejmowanie działań nielegalnych)

Utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu (przełamywanie własnych postanowień co do okoliczności, ilości, czasu; picie w pracy, jazda samochodem pod wpływem alkoholu)

Zaniedbanie innych przyjemności, zainteresowań lub obowiązków, na rzecz lub na skutek spożywania alkoholu

Obniżenie samopoczucia na skutek abstynencji (lub inne niepokojące objawy odstawienia)

Luki w pamięci spowodowane nadużywaniem alkoholu

Niezaprzestanie picia pomimo oczywistych negatywnych dla zdrowia skutków dotychczasowego nadużywania alkoholu

Według badań National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism z 2007 roku osoby nadużywające alkoholu można podzielić na pięć podtypów: alkoholicy funkcjonalni (20%), młodzi dorośli (32%), młodzi antyspołeczni (21%), osoby w średnim wieku cierpiące na zaburzenia psychiczne (19%), ciężki alkoholizm chroniczny (9%). Tylko ta ostatnia grupa odpowiada stereotypowemu postrzeganiu osoby uzależnionej. Niektórzy badacze twierdzą, że nawet 75% alkoholików, to alkoholicy wysokofunkcjonujący.

Dlatego tak ważne jest aby nie bagatelizować swojego niepokoju i wcześnie skonsultować się z osobą doświadczoną, która rozwieje nasze wątpliwości i zasugeruje jak uniknąć eskalacji problemu.

Chcesz się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!