Uzależnienie od internetu, komputera
i gier komputerowych

O uzależnieniu od Internetu i Komputera możemy mówić w kontekście uzależnień behawioralnych, polegających na nadmiernych interakcjach człowieka z przedmiotem. Mogą one przybierać formę bierną (np. ogladanie filmów na stronach internetowych) lub aktywną (np. granie w gry na komputerze). Zawierają one zazwyczaj elementy wywołujące oraz wzmacniające, które przyczyniają się do utrwalenia uzależnienia.

W chwili obecnej odnaleźć można różne definicje uzależnienia od Internetu. Jedną z lepiej znanych jest definicja Patologicznego Używania Internetu (Pathological Internet UseDisorder) Goldberga. Odnosi się ona do „sytuacji, w których ludzie nadużywają internetu i to nadużywanie wywołuje u nich dystres, jednocześnie mając znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej”.

Uzależnienie od Internetu zalicza się do kategorii zaburzeń nawyków i popędów (impulsów) oraz innych, nieokreślonych zaburzeń.

Test diagnozowania uzależnienia od internetu

1. Czy czuje się Pan/i zaabsorbowany/a Internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyśla o odbytych sesjach internetowych i nie może się Pan/i doczekać kolejnych sesji?
2. Czy odczuwa Pan/i potrzebę zwiększania ilości czasu spędzanego przy internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
3. Czy podejmował/a Pan/i wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z internetu?
4. Czy odczuwał/a Pan/i wewnętrzny niepokój, miał/a nastrój depresyjny albo był/a rozdrażniony/a wówczas, kiedy próbował/a Pan/i ograniczać lub przerwać korzystanie z internetu?
5. Czy zdarza się Panu/i spędzać przy internecie więcej czasu niż pierwotnie Pan/i planował/a?
6. Czy kiedykolwiek ryzykował/a Pan/i utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w internecie?
7. Czy kiedykolwiek skłamał/a Pan/i swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia swojego nadmiernego zainteresowania Internetem?
8. Czy używa Pan/i internetu w celu ucieczki od problemów albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?
*Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na 5 pytań wskazuje na uzależnienie od internetu.

Powstanie uzależnienia jest procesem, w którym można wyróżnić pewne etapy rozwoju. Najbardziej znane 3 fazy uzależnienia od Internetu zostały wyróżnione przez K. Young:

Zaangażowanie

Kiedy użytkownik poznaje możliwości i zasady funkcjonowania sieci, uruchamia komputer w konkretnym celu: pozyskaniu informacji, odebraniu poczty, opracowaniu materiału potrzebnego do pracy lub nauki; towarzyszy temu pewna fascynacja, ale i ostrożność;

Zastępowanie

Kiedy korzystanie z komputera staje się regularne, a czas dotychczas poświęcany na inne zajęcia lub towarzyskie spotkania jest ograniczany lub przeznaczany na siedzenie przed ekranem;

Ucieczka

Pojawia się w momencie, gdy w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu osoba doświadcza dezorganizacji rytmu dnia, dopuszcza się zaniedbań w sferze szkolnej, zawodowej lub społecznej (rodzina i przyjaciele), dostrzega problem, lecz nie umie sobie z nim poradzić. Na tym etapie spędzanie czasu w Sieci pozwala osobie zapomnieć o problemach i stanowi ucieczkę (pozorną) od nich.

Brak prośby o wsparcie i pomoc na etapie „Ucieczki” może doprowadzić do naprawdę bardzo bolesnych konsekwencji. Ze względu na zaniedbania pojawiają się różnego rodzaju kryzysy: rozstania, rozwody, utrata pracy, problemy zdrowotne itp. Nie warto zatem bagatelizować problemu – na reakcję nigdy nie jest „za późno”.

Chcesz się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!