Uzależnienie od telefonu komórkowego

W dzisiejszych czasach telefony komórkowe stały się powszechnością. Szybki postęp w rozwoju nowych technologii pozwolił na stworzenie sprzętu łączącego w sobie funkcjonalność kilku (dotychczas niezależnych) urządzeń. Obecnie „komórek” używamy już nie tylko w celach komunikacyjnych, ale również zastępujemy nimi: latopy, tablety, różnego rodzaju odtwarzacze muzyczne czy czytniki e-booków.

Czy zatem ich permanentna obecność w naszym życiu może „uzależniać”? Odpowiedź jest oczywista – Tak.

Definicja

Uzależnienie od telefonu komórkowego zaliczane jest do kategorii uzależnień behawioralnych. Jest ono zatem rodzajem nawyku kontynuowania i powtarzania zachowań pomimo doświadczania w ich wyniku negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Kluczowym elementem każdego uzależnienia jest utrata kontroli – zachowanie, które początkowo podejmowane było w konkretnym celu (zrelaksowania się, pogrania w gry, napisania wiadomości sprawdzenia poczty elektronicznej itp.) po pewnym czasie staje się koniecznością lub przymusem.

TEST DIAGNOZOWANIA
PROBLEMATYCZNEGO UPRAWIANIA HAZARDU

Młody wiek

Osoby młodsze chętniej sięgają po nowe technologie (w porównaniu do osób starszych), dlatego też wśród nich odnotowuje się najwięcej przypadków uzależnienia tego typu; ponadto w młodym wieku zdolność do samokontroli dopiero się rozwija (a więc jest mniejsza niż w starszym wieku), co sprawia, iż osoby młode uzależniają się szybciej;

Ograniczenia fizyczne

Zmiany w funkcjonowaniu organizmu zależne od wieku (np. sprawność wzroku i słuchu, zdolności manualne) również wpływają na to, iż osoby młodsze chętniej sięgają po telefony komórkowe niż osoby starsze;

Poziom edukacji i praca

Większe ryzyko uzależnienia od internetu zaobserwowano u osób o niższym wykształceniu oraz u osób bezrobotnych;

Negatywne emocje

Nadmierne korzystanie z telefonu komórkowego może być próbą radzenia sobie z negatywnymi emocjami, środkiem zaradczym na doświadczanie stresu, samotności, niepokoju, obniżonego nastroju;

Zaniżona samoocena

Osoby z obniżoną samooceną odczuwają większą presję społeczną, co czyni ich bardziej podatnymi na angażowanie się w uzależnieniowe zachowania;

Zależności rodzinne

Odkryto powiązanie między podatnością na uzależnienie od telefonu komórkowego a relacją z matką w okresie wczesnego dzieciństwa – dokładne zależności jednak nie są znane;

Brak rodzicielskich interwencji

Niedostateczna ilość uwagi poświęcanej dzieciom przez ich rodziców została uznana za czynnik mający związek z większą podatnością owych dzieci na niechciany lub niekontrolowany kontakt z treściami internetowymi pozyskiwanymi przy użyciu telefonu komórkowego.

Czas użytkowania

Im więcej czasu poświęca się używaniu telefonu komórkowego,tym łatwiej i szybciej codzienne „używanie” zamienia się w nałóg i uzależnienie;

Preferencje zależne od płci

nie stwierdzono różnic płciowych w zakresie częstotliwości korzystania z telefonów komórkowych, co nie zmienia faktu, iż kobiety i mężczyźni używają ich w odmiennych celach (Kobiety – spędzają więcej czasu pisząc wiadomości, sprawdzając pocztę internetową oraz przeglądając portale społecznościowe, podczas gdy Mężczyźni częściej używają komórek do grania w gry internetowe);

Zamożność

Adolescenci pochodzący z tak zwanych „zamożnych rodzin” spędzają więcej czasu używając telefonów komórkowych niż ich mniej zamożni rówieśnicy;

Fobia społeczna

Wyższe prawdopodobieństwo uzależnienia od telefonu komórkowego stwierdzono również u osób wykazujących wyższy poziom lęku związanego z interakcjami społecznymi;

Impulsywność

Zdolność samoregulacji jest kontrolowana przez emocje i procesy automatyczne sterowane przez impulsy. Brak lub zaniżona samokontrola prowadzi do różnego rodzaju problemów z zachowaniem i z adaptowaniem się do otoczenia – m.in. nadmiernej impulsywności, działaniem „pod wpływem chwili”, podejmowaniem ryzykownych zachowań (to właśnie ta pierwsza została uznana za znaczący czynnik ryzyka podatności na uzależnienie od telefonu komórkowego);

Agresywność

Wykazano, iż bardziej narażone na uzależnienie się od telefonu komórkowego są osoby o wyższym poziomie agresywności – tłumaczy się to motywacją związaną z większą łatwością i szybszą możliwością pozyskania pożądanych treści (agresywnych) w sieci przy użyciu telefonu komórkowego;

Skutki

Nadmiarowe używanie telefonu komórkowego wpływa zarówno na fizyczny, psychiczny, jak i społeczny dobrostan. Skutków zidentyfikować można bardzo wiele, jednak do najpowszechniejszych należą:

Nomofobia – patologiczny strach przed utratą kontaktu z nową technologią; poczucie winy w momencie, gdy nie odpisało się na wiadomość sms lub nie oddzwoniło się do osoby, która próbowała się z nami skontaktować; odczuwanie zaniepokojenia i wyalienowania w momencie braku: zasięgu, połączenia wi-fi lub telefonu komórkowego,

Zwiększona podatność na dystrakcję, trudności w koncentracji i skupieniu uwagi,

Szybszy rozwój niektórych chorób (w związku z dużą ilością bakterii i mikroogranizmów znajdujących się na powierzchni telefonów komórkowych),

Bóle szyi i pleców,

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych, domowych i/lub zawodowych,

Problemy ze snem (który z kolei ma związek z pamięcią, uwagą i samokontrolą),

Pogorszenie efektywności w nauce i pracy,

Pogorszenie wzroku oraz problemy z oczami („suche oko”, pieczenie spojówek, widzenie „podwójne” lub rozmyty obraz),

Brak czasu na nawiązywanie kontaktów społecznych „twarzą w twarz” i/lub ignorowanie ich,

Bóle głowy

Poczucie alienacji, wyizolowania, bycia „innym niż wszyscy”.

Uzależnienie od telefonu komórkowego i ogólnie pojętych „nowych technologii” jest realnym problemem dzisiejszych czasów. Należy być świadomym, iż to, co jest olbrzymią szansą dla rozwoju społeczeństwa, może być jednocześnie jednym z największych dla niego zagrożeń. Powszechność, dostępność i akceptacja „nowości” sprawiają, iż obecnie uzależnić można się od… wszystkiego. Nie znaczy to jednak, że mamy się lękać już na wstępie. Warto jednak zwrócić uwagę na sygnały sugerujące, iż nasze „korzystanie” z dobrodziejstw dzisiejszego świata powoli staje się ich nadużywaniem”. Jeżeli u siebie lub bliskiej Ci osoby zauważyłeś coś niepokojącego – nie zwlekaj! Najlepszy moment na podjęcie interwencji, by zapobiec negatywnym skutkom, jest zawsze tu i teraz.

Chcesz się wyleczyć? Skontaktuj się z nami!

Teraz również terapia online!