W PUŁAPCE NAŁOGOWYCH ZACHOWAŃ

W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych
Ogłoszenie o projekcie

Metody profilaktyki i terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi: „W pułapce nałogowych zachowań- kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych” – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szkolenie adresowane jest dla studentów kierunków humanistycznych oraz medycznych.

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zostało założone w 2001 roku i od tego czasu aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnych w zakresie ochrony i pomocy zdrowia, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

KONTAKT

Krakowskie Towarzystwo Medyczne
ul. Stańczyka 14/87, 30-126 Kraków
+ 48 728 705 257
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl